Čarodějáles

28&29–4–17, Brno‑Riviéra

Open air festival, 10. ročník